msen

Fungsi

Skop Tugas

 • Menguruskan pendaftaran Pusat Pentauliahan bagi ILP Sandakan.
 • Mengawal Mutu dan Kawalan Latihan mengikut standard NOSS/ Silibus ILJTM.
 • Memastikan pensijilan bagi kursus yang dijalankan mengikut keperluan industri untuk tujuan peningkatan kemahiran tenaga kerja sedia ada.
 • Memastikan persijilan bagi kursus yang di jalankan mengikut piawaian kemahiran kebangsaan (SKM, Suruhanjaya Tenaga, dan CIDB)
 • Menentukan dan menetapkan kursus-kursus modular, 'customized' dan jangka pendek mengikut keperluan industri untuk tujuan peningkatan kemahiran tenaga kerja sedia ada.
 • Membangun, menilai, menyelaras dan mengembangkan kurikulum latihan kemahiran pengajar.
 • Menyelaras, mengenalpasti dan membangunkan kemahiran tenaga pengajar untuk bidang-bidang yang baru.
 • Menyedia, menyelaras dan mengawal selia penggunaan "learning guide", " Written Instructional Material (WIM)", "teaching material" dan "teaching aids".
 • Menyelaras kawalan dokumen dan pelaksanaan MS ISO 9001:2008.
 • Menyelaras dan memantau pelaksanaan persijilan profesional teknikal bagi kakitangan.
 • Memantau pengiktirafan kepakaran Pensyarah dalam Persijilan Kekompetenan/"Professional Licensing".
 • Menyelaras penyertaan dalam Pertandingan Kemahiran Malaysia, Anugerah Inovasi dan sebagainya.

 

Unit Peperiksaan dan Persijilan (UPP)

Skop Tugas

 • Menguruskan persijilan pelajar dan pusat bertauliah dalam melaksanakan Sistem Penilaian Berterusan dan Persijilan Kemahiran Malaysia.
 • Mengurus pendaftaran subjek / modul / mengulang / menduduki semula peperiksaan dan merekodkan bagi tujuan semakan.
 • Menyelaras perlaksanaan CGPA.
 • Menyelaras Jawatankuasa Penasihat peringkat institut dalam pelaksanaan Persijilan Kemahiran Malaysia.
 • Menyelaras pelaksanaan peperiksaan, penilaian dan pengesahan pelajar.
 • Menyelaras lawatan Naziran dan Pegawai Pengesah Luaran (PPL)

"PENERAJU DALAM MELAHIRKAN TENAGA MAHIR NEGARA"

Empowering Skills, Igniting Futures