msen

Maklumat Yang Dikumpul

Hak cipta laman web ILP Sandakan dan segala maklumat, teks, imej, grafik, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan ILP Sandakan. Tiada mana-mana bahagian laman web ini yang boleh diubah, disalin, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa jua bentuk tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada ILP Sandakan.
 

"PENERAJU DALAM MELAHIRKAN TENAGA MAHIR NEGARA"

Empowering Skills, Igniting Futures